Prijevodi

Naši stalni zaposlenici, koji su izvorni govornici, prevode web stranice i e-trgovine za naše klijente. Ovi prijevodi uključuju prijevode CMS stranica, kartica proizvoda, predložaka e-pošte ili samo lekturu teksta. Radimo u Office 365, Google drive-u, ali i direktno u sustavima naših klijenata. Pružamo kompletnu uslugu uklj. marketinške prijevode, tj. biltene, push obavijesti, objave na društvenim mrežama i promidžbene kreative.

Češki

Slovački

Slovenački

Mađarski

Poljski

Italijanski

Engleski

Bugarski

Srpski

Hrvatski

Bosanski

Rumunjski

Ruski

Řečtina

Litevština

hrCroatian